Giuseppe Mastromatteo, Indepensense

Giuseppe Mastromatteo, Indepensense